17.ožujka - 27.ožujka

Ukazati na bogatstvo tradicije koju baštinimo i pokazati zašto se europska kultura u svojoj najdubljoj matrici može nazvati kršćanskom te uputiti na djela i osobe bez kojih je ona nezamisliva.

... o Danima kršćanske kulture

Raspored 2018

Šibenik

„Fra Petar Knežević – Gospin pjesnik i glazbenik” – predstavljanje knjige

Knjigu će predstaviti autori: dr. sc. Hana Breko Kustura,
dr. sc. Hrvojka Mihanović – Salopek, fra Mirko Marić,
te uz njih akad. Josip Bratulić

Glazbeni program:
Crkveni pjevači Cor Christi iz Šibenika

Knjiga je opsežna znanstveno interdisciplinarna monografija na 460 stranica na kojima je po prvi put analiziran glazbeni i pjesnički opus fra Petra Kneževića. Riječ je o velikom stvaratelju, autoru čuvenog Gospina plača, prve mise na hrvatskom jeziku te čak tri glazbena rukopisa koji se čuvaju u Sinju i na Visovcu.

  • 20.ožujka - 18:30
  • Utorak
  • Gradska knjižnica, Šibenik
„Fra Petar Knežević – Gospin pjesnik i glazbenik” – predstavljanje knjige više

„Noćnog neba cvat” – pjesničko-slikarska mapa

Autori: Miljenko Galić i Josip Botteri Dini
Uz autore mapu će predstaviti i vlč. Anton Šuljić

Glazbeni program:
Tomislava Stella, klavir; Lidija Ledinić, violončelo

  • 23.ožujka - 19:00
  • Petak
  • Biskupska dvorana, Šibenik
„Noćnog neba cvat” – pjesničko-slikarska mapa više