17.ožujka - 27.ožujka

Ukazati na bogatstvo tradicije koju baštinimo i pokazati zašto se europska kultura u svojoj najdubljoj matrici može nazvati kršćanskom te uputiti na djela i osobe bez kojih je ona nezamisliva.

... o Danima kršćanske kulture

"O Isuse izranjeni" - meditacija nad posljednjim Isusovim riječima s križa

Šibenik, 9.travnja 2017 - 20:00

katedrala sv. Jakova, Šibenik

"O Isuse izranjeni" - meditacija nad posljednjim Isusovim riječima s križa

Meditaciju predvodi: mons. Marinko Mlakić
Pjevaju: Pivači sv. Jakova, Šibenik

Evanđelja nam donose sedam posljednjih Isusovih riječi s križa:
1.”Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!“ (Lk 23,34)
2.”Zaista, kažem ti, danas ćeš biti sa mnom u raju!“ (Lk 23,43)
3.”Ženo, evo ti sina! Zatim reče učeniku: Evo ti majke!“ (Iv 19,26-27)
4.”Eloi, Eloi, lama sabakthani!“ - što znači: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?“ (Mk 15,34)
5.”Žedan sam!“ (Iv 19,28)
6.”Završeno je!“ (Iv 19,30)
7.”Oče, u ruke tvoje povjeravam duh svoj!“ (Lk 23,46)