6.travnja - 16.travnja

Ukazati na bogatstvo tradicije koju baštinimo i pokazati zašto se europska kultura u svojoj najdubljoj matrici može nazvati kršćanskom te uputiti na djela i osobe bez kojih je ona nezamisliva.

... o Danima kršćanske kulture

„Muka po Ivanu” (BWV 245), Johann Sebastian Bach – oratorij za soliste, zbor i orkestar

Split, 18.ožujka 2018 - 20:00

crkva Gospe od Zdravlja

„Muka po Ivanu” (BWV 245), Johann Sebastian Bach – oratorij za soliste, zbor i orkestar

Sudjeluju:
Vokalni ansambl Antiphonus:
Anabela Barić, Monika Cerovčec,
Ana Jembrek, Marta Lončar - soprani;
Martina Borse, Vesna Batistić, Franko Klisović, Vesna Matana - alti;
Ivan Bingula, Srdjan Berdović, Siniša Galović - tenori;
Boris Rener, Sreten Manojlović, Tomislav Fačini - basi;

Solisti:
Robert Bartneck - Evanđelist i arije tenora;
Sreten Manojlović - Isus i arije basa;
Tomislav Fačini - Pilat;
Monika Cerovčec, Anabela Barić,
Martina Borse, Franko Klisović - arije;

Orkestar:
Mojca Jerman, Helga Korbar - violine;
Hiwote Tadesse - viola;
Lea Sušanj Lujo - violončelo;
Domen Marinčič - violone;
Ana Benić, Eleonora Biščević - poprečne flaute;
Stjepan Nodilo, Manuela Maria Mitterer - oboe/oboe d’ amore;
Izidor Erazem Grafenauer - lutnja;
Pavao Mašić - pozitiv;

Umjetničko vodstvo: Tomislav Fačini

Johann S. Bach, jedan od najvećih skladatelja svih vremena, skladao je Muku po Ivanu, koja je praizvedena u prvoj verziji 1724. godine u Leipzigu, a kasnije je doživjela još nekoliko prerada prema zamislima samoga skladatelja. Sadržaj raspoređen u četrdeset brojeva uglavnom se temelji na biblijskom tekstu Muke po Ivanu, a ime libretista ostalih dijelova nepoznato je sve do danas. Za komentare događaja Bach je koristio korale uglazbivši ih na osebujan način.