17.ožujka - 27.ožujka

Ukazati na bogatstvo tradicije koju baštinimo i pokazati zašto se europska kultura u svojoj najdubljoj matrici može nazvati kršćanskom te uputiti na djela i osobe bez kojih je ona nezamisliva.

... o Danima kršćanske kulture

Tedi Spalatokantautor

Tedi Spalato
Nakon više od deset godina glazbenoga lutanja splitski kantautor Tedi Spalato je, potkraj devedesetih, uspio u potpunosti pridobiti domaću publiku na svoju stranu. Njegov prvijenac Dalmatinska pismo moja prikazao ga je kao pjevača sklonog dalmatinskoj ostavštini, a nastup u Lisinskom, kao i prateći Live CD, promovirao ga je u prvu ligu dalmatinskih šansonijera.

Tedi Spalato, jedan od najboljih dalmatinskih kantautora zabavne glazbe, prepoznatljiv je po tihim dalmatinskim šansonama i poetskim tekstovima intimnije prirode. Iza sebe ima nekoliko nastupa na domaćim festivalima, a najvjerniji je bio Splitskom festivalu, na kojem se pojavljuje od 1980ih godina. Živi i radi u Splitu.

DISKOGRAFIJA:
Dalmatinska pismo moja (1998)
Ponoćka (1999)
Live in Lisinski (2000)
Kao da se vrime (2001)
Lipote gladan, ljubavi žedan (2005)
Kadenca (2009)