17.ožujka - 27.ožujka

Ukazati na bogatstvo tradicije koju baštinimo i pokazati zašto se europska kultura u svojoj najdubljoj matrici može nazvati kršćanskom te uputiti na djela i osobe bez kojih je ona nezamisliva.

... o Danima kršćanske kulture

Nikola Mate RoščićTeolog, pisac, publicist

Nikola Mate Roščić
Fra Nikola Mate Roščić (1940.) poznati je franjevac konventualac, teolog, katolički pisac i publicist. Autor je više knjiga:
"Nova religija globalizma", "Bez kruha ne možemo", "Kristologija kamena", "Apologia asinaria", "Nismo šutjeli", "Kristologija kamena", "Na crkvenim raskršćima", "San na kamenu".