17.ožujka - 27.ožujka

Ukazati na bogatstvo tradicije koju baštinimo i pokazati zašto se europska kultura u svojoj najdubljoj matrici može nazvati kršćanskom te uputiti na djela i osobe bez kojih je ona nezamisliva.

... o Danima kršćanske kulture

Ivica PervanSvećenik, teolog

Ivica Pervan
Ivica PERVAN rođen je 17. travnja 1971. godine u Doboju, u Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu završio je u Novom Šeheru, gimnaziju u Dubrovačkom sjemeništu, a teologiju u Splitu i Rimu. Svećeničko ređenje imao je u rodnoj župi 18. srpnja 1998. godine. Godine 1999. vratio se sa studija iz Rima u biskupiju i započeo službu župnika u Postranju i Brgatu. U kolovozu 2002. godine imenovan je pomoćnikom kancelara u Ordinarijatu u sređivanju biskupijskog arhiva. Uz druge dužnosti pročelnik je Vijeća za kulturu i glazbu u Dubrovačkoj biskupiji. Trenutačno je župnik župe sv. Petra na Boninovu.