6.travnja - 16.travnja

Ukazati na bogatstvo tradicije koju baštinimo i pokazati zašto se europska kultura u svojoj najdubljoj matrici može nazvati kršćanskom te uputiti na djela i osobe bez kojih je ona nezamisliva.

... o Danima kršćanske kulture

Zdenko Babićznanstvenik i kolumnist

Zdenko Babić
Zdenko Babić rođen je u Brčkom, Republika Bosna i Hercegovina, 16. rujna 1975. godine. Osnovnu školu završio u rodnim Vidovicama., a IX. gimnaziju 1994. godine u Zagrebu. Ekonomski fakultet u Zagrebu završio 1998. godine. Od 2000. godine zaposlen na Ekonomskom institutu Zagreb.
Godine 2004. stječe stupanj magistra ekonomskih znanosti, doktorirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U 2008. godini izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području društvenih znanosti u polju ekonomije. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu ga 2009. bira u zvanje docenta u polju socijalne djelatnosti kada počinje njegova suradnja na katedri Socijalne politike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Surađuje u mjesečniku Glasa Koncila Prilika sa tekstovima koji pokrivaju teme iz ekonomije i socijalne politike. Do sada je sudjelovao u velikom broju znanstveno-istraživačkih projekata, te je objavio 9 znanstvenih i 2 stručna rada te 1 studiju.

Oženjen je i otac je Marije i Klare.