17.ožujka - 27.ožujka

Ukazati na bogatstvo tradicije koju baštinimo i pokazati zašto se europska kultura u svojoj najdubljoj matrici može nazvati kršćanskom te uputiti na djela i osobe bez kojih je ona nezamisliva.

... o Danima kršćanske kulture

Mile Skračićakademski slikar

Mile Skračić
MILE SKRAČIĆ rodio se 30. listopada 1933. godine u Murteru. Školu za primijenjenu umjetnost i Pedagošku akademiju završio je u Splitu, a Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu (1975.–1978.). Višekratno studijski boravi u Parizu. Od 1958. godine izlagao je na preko pedeset samostalnih izložbi te od 1960. na brojnim skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je niza nagrada za slikarstvo (1968., 1969., 1975., 1976. i 1980.). Djela mu se nalaze u brojnim muzejima, galerijama i privatnim zbirkama u zemlji i inozemstvu. Bio je profesor na Odsjeku za likovnu kulturu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Autor je više sakralnih djela koja se nalaze po crkvama i župnim zbirkama kao:
- Ražine – crkva sv. Josipa: veliki vitraj, slika Uskrsli Krist, križni put i spomenik Ivanu Pavlu II. u mozaiku
- Šibenik – zbirka ordinarijata: Sv. Mihovil i druge slike
- Murter – crkva sv. Mihovila: veliki triptih sa hrvatskim svecima i veliki mozaik
- Kulina (BIH) – crka sv. Petra i Pavla: reljefi u drvu Sv. Petar i Sv. Pavao i postaje križnog puta
- Dubrava (BIH) – Crkva Uznesenja Marijinog: veliki oltarni triptih i postaje križnog puta
- Zagreb – kapela bolnice Dubrava: kameni oltar i oltarni triptih
- Split – zbrika splitske katedrale