6.travnja - 16.travnja

Ukazati na bogatstvo tradicije koju baštinimo i pokazati zašto se europska kultura u svojoj najdubljoj matrici može nazvati kršćanskom te uputiti na djela i osobe bez kojih je ona nezamisliva.

... o Danima kršćanske kulture

Marko Trogrlić

Marko Trogrlić
Rođen je 19. svibnja 1972. u Zadvarju. Studij povijesti, slavistike i povijesti srednje, južne i jugoistočne Europe završio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beču, Austrija. Magistrirao (1997. god.), doktorirao (2001.god.) povijesne znanosti također na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beču. Znanstveno je istraživao i stručno se usavršavao u Beču i u Rimu. Od 1.10. 2002. godine u stalnom je radnom odnosu na Filozofskom fakultetu u Zadru, Odsjek za povijest, u znanstveno-nastavnom zvanju sveučilišnog docenta povijesti. Studentima dodiplomskog studija povijesti predaje kolegij Hrvatska povijest u 19. stoljeću. Aktivno sudjelovao na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima. Od listopada 2006. docent je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a trenutno je dekan istog fakulteta.