17.ožujka - 27.ožujka

Ukazati na bogatstvo tradicije koju baštinimo i pokazati zašto se europska kultura u svojoj najdubljoj matrici može nazvati kršćanskom te uputiti na djela i osobe bez kojih je ona nezamisliva.

... o Danima kršćanske kulture

Neumamješoviti pjevački zbor

 Neuma
Gradski pjevački zbor „Neuma“ osnovan je u siječnju 2010. godine.
Glazbeni repertoar obuhvaća duhovne i svjetovne skladbe iz različitih glazbeno – stilskih razdoblja, od gregorijanskih korala preko crnačkih duhovnih skladbi do ostvarenja suvremenih skladatelja 21. stoljeća.

Kroz djelovanje zbora zabilježeni su cjelovečernji koncerti (korizma, Dan grada Drniša - Sv. Roko, „Glazbene večeri u crkvi Sv. Roka“, advent, Božić), humanitarni nastupi, koncerti na korizmenim manifestacijama – Večeri pasionske baštine (od 2010. g.) i Danima kršćanske kulture (od 2012. g.) te razni prigodni nastupi.

Od samog početka djelovanja „Neuma“ je neizostavni dio kulturnog života grada Drniša i drniškog kraja (Oklaj, Gradac, Ružić, Čavoglave, Visovac, Mirlović Zagora, Siverić, Kljaci) te promotor kulture i tradicije Drniša u županiji i šire (gostovanja u Šibeniku, Vukšiću, Kninu, Pirovcu, Makarskoj, Vukovaru, Vodicama, Metkoviću, Splitu, Ogulinu,Kaštel Lukšiću, Benkovcu). Sudjeluje prigodno i na misnim slavljima od kojih je posebno za istaknuti gostovanje u Vukovaru iz ožujka 2014. godine, na kojem je uz koncert u crkvi BDM Kraljice mučenika, „Neuma“ pjevala i misu u crkvi Svetoga Filipa i Jakova.

Na Međunarodnom natjecanju zborova u folklornoj glazbi "Adria cantat" održanom u Šibeniku u svibnju 2016., Neuma je nastupom u kategoriji A7 (nacionalna folklorna glazba, veliki ženski zbor) osvojila srebrnu nagradu.

Njeguje dobru suradnju s drugim pjevačkim zborovima što pokazuje pet uspješnih Festivala zborske duhovne glazbe “Jubilate Deo” u Drnišu koje je “Neuma” od 2013. g. organizirala u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Drniš i Župom Gospe od Ružarija.

Djeluje kao ženski i mješoviti pjevački zbor te okuplja pjevače amatere svih dobnih skupina.

Zbor je osnovala i od osnutka ga vodi prof. Jelena Prpa.

e-mail: neuma.drnis@gmail.com
mob.: 091/5297437
www.facebook.com/neuma.drnis