6.travnja - 16.travnja

Ukazati na bogatstvo tradicije koju baštinimo i pokazati zašto se europska kultura u svojoj najdubljoj matrici može nazvati kršćanskom te uputiti na djela i osobe bez kojih je ona nezamisliva.

... o Danima kršćanske kulture

Dijana Totodgajateljica

Dijana Tot
Dijana Tot rođena je u Dubrovniku 1962. godine. Radi u vrtiću Radost u Dubrovniku kao odgajateljica - mentor predškolske djece. Odgajateljica u vjeri je od 2005. godine kada je završila doškolovavanje na KBF-u u Splitu. Udana je i majka dvoje djece. Piše igrokaze i stihove za djecu.