6.travnja - 16.travnja

Ukazati na bogatstvo tradicije koju baštinimo i pokazati zašto se europska kultura u svojoj najdubljoj matrici može nazvati kršćanskom te uputiti na djela i osobe bez kojih je ona nezamisliva.

... o Danima kršćanske kulture

Ante Vučkovićprofesor, teolog

Ante Vučković
Ante Vučković, rodio se 23. veljače 1958., od oca Josipa i majke Danice, rođ. Delaš, u Sinju. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završio je u Sinju, a filozofsko-teološki studij u Makarskoj i Zagrebu, gdje je diplomirao, 1984. god.

Za svećenika Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja zaređen je 3. srpnja 1983. god., u Sinju. Bio je godinu dana kapelan u Metkoviću i dvije godine dušobrižnik za hrvatske iseljenike u Münchenu.

Poslijediplomski studij filozofije započeo je u Münchenu, na Visokoj filozofskoj školi (Philosophische Hochschule), a nastavio na Papinskom učilištu Antonianum (Pontificio Ateneo Antonianum) u Rimu, gdje je magistrirao i obranio doktorsku disertaciju, čime je stekao akademski naslov doktora filozofije. Doktorski rad objelodanjen je na talijanskomu: "La dimensione dell'ascolto in M. Heidegger" (Roma, 1993.), i na hrvatskomu "Dimenzija slušanja u M. Heideggera" (Zagreb, 1993.)

Predavao je na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj, Pontificio Ateneo Antonianum, sjemeništu Redemptoris Mater u Puli, a sada predaje na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu (od akademske godine 1999./2000.) i na Odsjeku za filozofiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu (od akademske godine 2005./2006.).

U zvanje višega asistenta izabran je 1996., u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2000., a u zvanje izvanrednoga profesora 2007. godine.

Bio je prodekan za nastavu (2003.-2005.). U istom razdoblju bio je pročelnik fakultetskog povjerenstva za preoblikovanje programa prema zahtjevima Bolonjskoga procesa i član Povjerenstva za ECTS Sveučilišta u Splitu.

Akademsku godinu 2008./2009. kao slobodnu godinu proveo je u Izraelu.

Bio je prodekan za znanost (2009.-2011.).

Član je Uredničkoga vijeća časopisa "Crkva u svijetu" i član je znanstvenog vijeća časopisa "Nova prisutnost".

Bio je član Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za kler u jednom mandatu.

Dekan je Katoličkog bogoslovnog fakulteta od 2011.