6.travnja - 16.travnja

Ukazati na bogatstvo tradicije koju baštinimo i pokazati zašto se europska kultura u svojoj najdubljoj matrici može nazvati kršćanskom te uputiti na djela i osobe bez kojih je ona nezamisliva.

... o Danima kršćanske kulture

Ratko Perićbiskup

Ratko Perić
Mons. dr. Ratko Perić rođen je 1944. godine u Rovišću. Osnovnu školu pohađao je u Rotimlji i  Crnićima, a sjemenišnu gimnaziju u Zagrebu. Studirao je u Zagrebu i u Rimu. Za svećenika je zaređen 1969. godine. Župnikovao je u Trebinju, a predavao u Dubrovniku, Sarajevu, Rimu i Zagrebu. Obnašao je dužnost rektora Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu od 1980. godine. Za dijecezanskog biskupa zaređen je 1992. godine, kada je preuzeo Mostarsko-duvanjsku biskupiju, a apostolski upravitelj Trebinjsko-mrkanske biskupije je od 1993. godine.