6.travnja - 16.travnja

Ukazati na bogatstvo tradicije koju baštinimo i pokazati zašto se europska kultura u svojoj najdubljoj matrici može nazvati kršćanskom te uputiti na djela i osobe bez kojih je ona nezamisliva.

... o Danima kršćanske kulture

Antun Mrzlečkilutnjist, muzikolog

Antun Mrzlečki
Časni brat fra Antun Mrzlečki, franjevac-kapucin, u Njemačkoj je studirao klasičnu gitaru i od gitare prešao na 13-parnu baroknu lutnju. U Bazelu je pohađao tečaj kod prof. Hopkinsona Smitha. Inicijator i organizator je 1984. godine sa Hansom Schotteom prvog dokumentarnog filma o Međugorju neke televizijske kuće u svijetu, Bavarske televizije. Pored svojih redovničkih obveza prevodi franjevačku i muzikološku literaturu. Na državnom festivalu „Varaždinske barokne večeri“ sudjeluje u organizaciji lutnjističkih koncerata i samostalno nastupa. Otvorio je web-stranicu o lutnji: lutnja.net.