17.ožujka - 27.ožujka

Ukazati na bogatstvo tradicije koju baštinimo i pokazati zašto se europska kultura u svojoj najdubljoj matrici može nazvati kršćanskom te uputiti na djela i osobe bez kojih je ona nezamisliva.

... o Danima kršćanske kulture

Ilijana Koraćsopranistica

Ilijana Korać
Ilijana Korać rođena je u Mostaru. Nakon završene osnovne i srednje glazbene škole odlazi u Zagreb gdje upisuje Muzičku akademiju.
Osvojila je sedam prvih nagrada u disciplini flauta, a na natjecanju u disciplini komorne glazbe osvojila je II. i III. nagradu, te dvije I. i dvije II. nagrade u disciplini solo pjevanja.
Osim brojnih nastupa u Hrvatskoj, nastupila je u Dusseldorfu, Solunu, Larissi, Ateni, te je surađivala i surađuje sa brojnim orkestrima.