6.travnja - 16.travnja

Ukazati na bogatstvo tradicije koju baštinimo i pokazati zašto se europska kultura u svojoj najdubljoj matrici može nazvati kršćanskom te uputiti na djela i osobe bez kojih je ona nezamisliva.

... o Danima kršćanske kulture

Ivan Perićsvećenik, teolog

Ivan Perić
Don Ivan Perić rođen je 1971. godine u Stocu. Gimnaziju je završio u Dubrovniku, a teologiju diplomirao u Sarajevu, 1996. godine. Za svećenika Trebinjske biskupije zaređen je u Rotimlji, 29. lipnja iste godine. Magistrirao je na Papinskom Sveučilištu Lateran u Rimu. Bio je kapelan u mostarskoj katedrali i na Domanovićima. Obnašao je dužnost župnika u Župi sv. Mateja u Mostaru, a sada je župnik Svetoga Marka i Svetoga Luke u Ilićima i Cimu. Profesor je pastoralne teologije na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru.