17.ožujka - 27.ožujka

Ukazati na bogatstvo tradicije koju baštinimo i pokazati zašto se europska kultura u svojoj najdubljoj matrici može nazvati kršćanskom te uputiti na djela i osobe bez kojih je ona nezamisliva.

... o Danima kršćanske kulture

Josip Dukićsvećenik

Josip Dukić
Don Josip Dukić svećenik je Splitsko-makarske nadbiskupije. Nakon završenog Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu 1992. godine (Teologija u Splitu), magistrirao je 2000. godine u Rimu na Papinskom sveučilištu Gregoriana (Fakultet crkvene povijesti). Na istom učilištu uskoro bi trebao obraniti doktorat na temu iz starokršćanske salonitanske povijesti. Za boravka u Rimu 2004. godine, završio je i Vatikansku školu za paleografiju, diplomatiku i arhivistiku.