17.ožujka - 27.ožujka

Ukazati na bogatstvo tradicije koju baštinimo i pokazati zašto se europska kultura u svojoj najdubljoj matrici može nazvati kršćanskom te uputiti na djela i osobe bez kojih je ona nezamisliva.

... o Danima kršćanske kulture

Drago Šimundžapastoralni vikar

Drago Šimundža
Mons. Drago Šimundža, (20.01.1935., Bisko) diplomirao je na Teološkom i Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao. Predaje na Katoličko-bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, kao i u sjemenišnoj gimnaziji u Splitu. Od 1969. do 1992. godine obavljao je dužnost glavnog urednika časopisa Crkva u svijetu, a od 1991. godine urednik je znanstvene knjižnice MH u Splitu. Napisao je mnogo radova i članaka od kojih izdvajamo najvažnije: Čovjek, društvo i Crkva (1979.), Problem Boga u suvremenoj književnosti (1983.), Francuska književnost u Viencu (1993.) i dr.

Mons. Drago Šimundža trenutno obavlja dužnost pastoralnog vikara Splitsko-makarske nadbiskupije.