6.travnja - 16.travnja

Ukazati na bogatstvo tradicije koju baštinimo i pokazati zašto se europska kultura u svojoj najdubljoj matrici može nazvati kršćanskom te uputiti na djela i osobe bez kojih je ona nezamisliva.

... o Danima kršćanske kulture

Zbornik KačićNakladna kuća

Zbornik Kačić
Odlukom uprave Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja iz 1966. godine utemeljen je zbornik “Kačić” kao stalna edicija u kojoj se objavljuju znanstveni radovi iz hrvatske kulturne prošlosti s naglaskom na franjevački red te ih je dosada izdano 40-ak.
Uviđajući sve veće potrebe i mogućnosti pokrenuta je i nakladna djelatnost pa “Kačić” od 1978. godine izdaje i knjige. Naklada “Kačić” objavljuje knjige autora nadahnutih franjevačkom tradicijom u svrhu očuvanja narodne baštine i bogatstva kulture proizišle iz franjevačkog nadahnuća, a dosada je objavljeno 60-ak različitih knjiga, monografija, dokumenata, građe…