6.travnja - 16.travnja

Ukazati na bogatstvo tradicije koju baštinimo i pokazati zašto se europska kultura u svojoj najdubljoj matrici može nazvati kršćanskom te uputiti na djela i osobe bez kojih je ona nezamisliva.

... o Danima kršćanske kulture

Neven Šimac

Neven Šimac je rođen u Osijeku 6. prosinca 1943.- roditelji pok. Ernestina, rođ. Mostarčić i pok Ante Šimac; oženjen s Gorkom Bulat, s kojom ima troje djece: Mirnu, Tenu i Davora;
(šibenska loza Šimaca potječe od roda bosanskih Nakića Vojnovića kojih je dio početkom XVII. stoljeća izbjegao iz Bosne u Dalmaciju)

Školska izobrazba:
•1954-62: Klasična gimnazija u Zagrebu;
•1962-65: studij II. stupnja prava (, privilegij "skraćenog studija" - Zagreb);
•1965-70: post-diplomski studiji kazneno-pravnih znanosti (Zagreb), političkih znanosti (Paris II) i državno-upravnih znanosti (ENA, Paris);
•1967-1969: studiji usporednog prava, europskih i međunarodnih organizacija (Strasbourg, Madrid, Cagliari, Freiburg im Br.);
•1968-71: doktorat prava sveučilišta Paris II,: "Europska konvencija o pravima čovjeka i Francuska" (nostrificiran u Zagrebu);

Radno iskustvo:
•1971: asistent na Pravnom fakultetu (Zagreb), nakon pada "hrvatskog proljeća" i zatvora gubi posao;
•1972-1995: kadar u francuskoj državnoj upravi - vodi odjel od 30-35 službenika, s godišnjim proračunom od 2,5 mld €; vodi Strukturne programme EU za Francusku; član delegacija francuske vlade u međunarodnim pregovorima;
•1995-1999: u Zagrebu konzultant za zajam EIB, u Sarajevu za program Phare;
•2000-2004: konzultant pri vladama Češke, Litve, Letonske i Poljske za pravnu, institucionalnu i upravnu prilagodbu EU za korištenje predpristupnih programa;
•od 2002. konzultant za više zajmova Europske investicijske banke (EIB) Hrvatskoj;

Sveučilični i građansko-pedagoški rad:
•2001-02. i 2002-03: predaje "Europsku zaštitu prava čovjeka" na poslije-diplomskim Europskim studijima (Zagreb), u organizaciji sveučilišta Paris II i Zagreb;
•2001-03. predaje "Europsku zaštitu prava čovjeka", a 2006-07. predmet "Europska unija i Javna uprava" na poslije-diplomskim Europskim studijima (Zagreb), u organizaciji sveučilišta Paris II i Zagreb;
•2005-09: predaje na poslije-diplomskom studiju Javne uprave Zagrebačkog sveučilišta predmet "Europska unija i Javna uprava";
•na dobrovoljnoj osnovi vodi niz seminara-radionica o pravilima EU u Ministarstvu za europske integracije, u Ministarstvu za promet, u Saboru RH;
•na istoj osnovi vodi seminare i radionice o europskim integracijama, o europskoj zaštiti ljudskih prava, o predpristupnim programima EU, o Javnoj upravi, o korupciji... novinarima lokalnih radio postaja, profesorima i učenicima završnih razreda gimnazija, funkcionarima lokalnih samouprava...

Publikacije:
•koautor, s akad. Mirkom Draženom Grmekom i sveuč. prof. Marcom Gjidarom: "Le nettoyage ethnique - documents historiques sur une idéologie serbe" (3 izdanja: 1993, 1999. i džepno izd. 2002.) ed. Fayard, Pariz; hrvatski prijevod Etničko čišćenje – povijesni dokumenti o jednoj srpskoj ideologioji, izd. Globus, Zagreb, 1994;
•autor: Abeceda demokracije (1999), Protiv korupcije (2000. i 2004.), Izazovi i zamke globalizacije (2001) i Europski principi javne uprave (2002). u izdanju udruga UDD (Zagreb), HKD Napredak (Sarajevo) i Centra za europsku dokumentaciju i istraživanje - Robert Schuman (Zagreb);
•redovita suradnja o europskim i međunarodnim temama svijeta i društva: u Katoličkom tjedniku (Sarajevo, 2002-2003), u Svjetlu riječi (Sarajevo) od 2004, u časopisu Nova prisutnost (Zagreb) od 2005;
•studije, eseji i članci u raznim francuskim (Esprit, Le Monde... : 1967-72. pod pseudonimima, o političkim prilikama u ex-SFRJ i u Hrvatskoj, e.g. Hrvatsko proljeće…), hrvatskim i bosansko-hercegovačkim časopisima i novinama, o ljudskim pravima, Javnoj upravi, europskim integracijama, decentralizaciji, obrazovanju kadrova Javne uprave, politici i angažiranju u politici...

Društvena djelatnost:
•osnivač Matice hrvatske (1970) u Parizu;
•1990-95. predsjednik Predstavničkog vijeća hrvatskih udruga i zajednice Francuske;
•od 2002. član Upravnog odbora HKD Napredak (Zagreb); potpredsjednik Centra za europsku dokumentaciju i istraživanja - Robert Schuman (CEDI) u Zagrebu / Splitu;
•od 2004. član koordinacijske radne skupine kršćanskih laičkih pokreta i udruga IXE -Kršćanska inicijativa za Europu;
•od 2006. potpredsjednik Kršćanskog akademskog kruga (Zagreb);
•od 2006. član Komisije Iustitia et Pax Hrvatske biskupske konferencije

Izvan-profesionalni interesi:
•plivanje (nekadašnji waterpolist i trener u splitskom "Mornaru"), trčanje, karate;
•klasična glazba, slikarstvo, povijest, jezici…
•res publica varia