17.ožujka - 27.ožujka

Ukazati na bogatstvo tradicije koju baštinimo i pokazati zašto se europska kultura u svojoj najdubljoj matrici može nazvati kršćanskom te uputiti na djela i osobe bez kojih je ona nezamisliva.

... o Danima kršćanske kulture

Andro Čaloorguljaš, crkveni glazbenik

Andro Čalo
Andro Čalo (Trilj, 1982), apsolvent je studija Glazbene kulture na Umjetničkoj Akademiji Sveučilišta u Splitu. Aktivan je kao crkveni glazbenik; kantor crkve Sv. Pavla na Pujankama, Split (2005-2009) i Sv. Kaja u Solinu (2008- ), te korepetitor (HPD Svpetrvs, Brodosplit, Chorus Spalatensis, Vox animae). Polaznik je seminara orguljske improvizacije (mr. art. Anđelko Igrec), orgulja (prof. Ljerka Očić) te zborskog dirigiranja (prof. Ragnar Rasmussen).